Ammattitaidolla toteutetut kuntotarkastukset kauttamme

 

 

Kuntokartoitus / Kuntotarkastus

Kuntotarkastus Laaditaan asuntoon tai omakotitaloon useimmiten asuntokaupan yhteydessä. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää tarkastettavan kohteen kunto ja korjaustarpeet. Tutkimus onkin erinomainen työväline rakennuksen korjausten suunnittelussa: Tuleviin remontteihin osataan varautua ennalta, eivätkä mahdolliset korjaukset tule äkisti vastaan ikävinä yllätyksinä. Tutkimuksessa selvitetään rakenteiden arvioitu jäljellä oleva käyttöikä sekä välitöntä korjausta vaativat rakenteet. Kuntokartoitus laaditaan KH 90-00394 Suoritusohjeen mukaisesti. Ohjekortissa määritellään tarkastuksen tavoitteet, sisältö, laajuus, tarkastuksessa tehtävät mittaukset, raportointi ja kuntotarkastajan vastuu. 

 

Teemme asuntokaupan kuntotarkastukset aina huolellisesti ja puolueettomasti, kiinnittäen erityisesti huomiota tarkastettavan rakennuksen aikakauden sekä rakennustavan tyypillisten riskirakenteiden ja ongelmakohtien kartoittamiseen.

 

Kuntoarvio

Taloyhtiöön tai liike- ja toimistorakennuksiin suunnattu kuntoarvio tehdään muun muassa suunnitelmallista kiinteistön ylläpitoa varten, korjausten oikea-aikaseksi ajoittamiseksi tai budjetointia silmällä pitäen. Kuntoarviossa tutkitaan olemassa olevien rakenteiden sekä teknisten järjestelmien kunto ja arvoidaan laitteiden ja rakenteiden korjaamistarpeita.