Mikä on energiatodistus?

Energiatodistuksen avulla voi vertailla rakennusten energiatehokkuutta erityisesti osto- ja vuokraustilanteissa.

 

Energiatodistus laaditaan laskennallisesti rakennuksen ominaisuuksien ja rakenteiden mukaisesti.  Asukkaiden energiankulutustottumukset eivät vaikuta energialuokkaan. 

 

Laskennan tulos ilmoitetaan E-luvulla, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta ostoenergiankulutuksesta painotettuna eri energiamuotojen kertoimilla.

 

E-luku määrittää rakennuksen energiatehokkuusluokan, jolla avulla kuvataan rakennuksen kokonaisenergian kulutusta asteikolla A–G. 

 

Aloitamme energiatodistuksen laatimisen pohjatietojen keräämisellä ja kiinteistökatselmuksella. Työn valmistuttua tilaaja saa itselleen paperiversiona sekä halutessaan sähköisesti allekirjoitetun energiatodistuksen, joka on voimassa kymmenen vuotta.

Miten energialuokka lasketaan?

Energialuokkaan vaikuttaa rakennuksen seinien, ylä- ja alapohjan rakenteet, ikkunat, ovet, lämmitysmuoto ja ilmanvaihto.

 

Energiatodistusta laadittaessa lasketaan rakennuksen lämpöhäviöt ja lämmön tuotto.

Lämpöhäviöt syntyvät, kun lämpöä johtuu rakenteiden läpi sekä häviää ilmanvaihdon puhaltamana ulos.

 

Lämpöä rakennukseen tuottaa sähkölaitteet, valaisimet, aurinko lämpösäteilynä ikkunoiden läpi sekä tietenkin lämmitys

 

  • Näistä lasketaan tarvittava ostoenergia, joka painotetaan erilaisten energiamuotojen kertoimilla.

  • Energiamuodon kerroin määräytyy ostoenergian mukaan. Lämmitetäänkö sähköllä, öljyllä, puulla vai kaukolämmöllä.

  • Sähkön kerroin on epäedullisin. Tämä johtuu siittä,  että sähkö on pitkälle jalostettua energiaa. Sillä voidaan tehdä paljon muutakin kuin lämmittää. Polttoaineilla on haastavampaa saada aikaan muuta energiaa kuin lämpöä. 

 

Milloin tarvitsen energiatodistuksen?

Tarvitset energiatodistuksen, jos olet myymässä tai vuokraamassa asuntoasi. Energiatodistus on pakollinen kaikille rakennuksille, joille haetaan rakennuslupaa sekä myytäville ja vuokrattaville pientaloille, jotka on rakennettu vuoden 1980 jälkeen. Voimassa oleva energialuokka on ilmoitettava julkisesti esille laitetussa myynti- tai vuokrailmoituksessa.